Posted in Նախակրթարան 2-4 տարեկաններ, Գարնանային պարտեզ, Ծեսեր

Խնկի ծառ

IMG_7153

Փոքրիկ խաղերգերը, ծափերգերը շատ խաղային են, սանի ականջին լսելի։ Սանի հիշողության մեջ նոր գույն են ավելացնում, որը միշտ արթնանում է, երբ անհրաժեշտ է լինում: Այսօր երգի ուսուցման ընթացքում ընկեր Հասմիկի հետ միասին կազմակերպեցինք ստվերախաղ՝ Խնկի ծառը ծաղկել է: Իրենց ստվերների հետ երգում և խաղում են 2_4 տարեկանները…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s